top of page

Notenøtter 2 er oppfølgeren til Notenøtter 1 og fortsetter musikkteorien der Notenøtter 1 sluttet.

 

Notenøtter 2 presenterer et helhetlig, lengre verk i tre variasjoner skrevet for solo piano. Disse helhetlige verkene vil bli delt opp i mindre byggeklosser som presenteres som små verk hver uke gjennom året, og som knyttes opp mot teoretiske øvelser. I slutten av heftet vil alle de små stykkene settes sammen til et helhetlig, langt verk i tre variasjoner som eleven da har øvd på og lært seg over et helt år. Verket vil være et eksempel på hvor godt man kan lære et stykke musikk når man virkelig forstår oppbyggingen og teorien bak komposisjonene. Alle de små verkene og byggeklossene vil bli knyttet opp mot musikk- og teoriøvelser for å styrke den musikalske forståelsen til eleven.

 

Notenøtter 2 vil bli publisert juli 2021.

Notenøtter 2

kr130Price
  • Heftet kan sendes i posten (postens priser på porto kommer i tillegg), eller hentes ved et av våre utsalgssteder. Kontakt info@newnote.me for å avtale henting. 

bottom of page